Årets Ildsjæl 2017 - Frank Larsen


Der er en ildsjæl i os alle. Men de færreste af os når ind til den, og får den vækket. Derfor er det så beundringsværdigt, når vi i vores foreningsliv og samfund støder på en ægte ildsjæl. En udadvendt person, der bidrager til lokalområdet med stort engagement, og har en vision om, hvor vi skal hen, en vilje til at udføre det og evnen til at inspirere andre. Hvert år udpeger Brabrand IF – Gymnastik en ildsjæl blandt os, som markeres med overrækkelse af ærespokalen ”Årets Ildsjæl”. 

I år gik Ildsjælsprisen til frivillig og tidligere kasserer Frank Larsen.

 

Du har gennem efterhånden en del år gjort et stort arbejde for vores gymnastikafdeling. Det største arbejde du hidtil (og jeg siger bevidst hidtil) har gjort må nok siges at være din kasserergerning, da du i årene vist i fem år fra 2008 til 2015 stod for finanserne her i afdelingen. Vi er mange, der ved, at det var en opgave du udførte meget punktligt og seriøst. Og jeg tror også, at du var én af dem, der satte stor pris på, at vi for nogle år siden fik elektronisk medlemssystem (det før Conventus), dermed slap du for den kedelige tjans at ringe rundt og opkræve kontingent, der ikke var blevet betalt, en opgave jeg ved gav dig mange telefonopringninger. Sådan er det heldigvis ikke mere, alle,der går til gymnastik i dag, har også betalt.

Efter du stoppede som kasserer har du fortsat været én, vi kunne regne. Én meget vigtig opgave du nemlig også har udført og fortsat gør, at synliggøre vores afdelings historie med fotos. Gode og dejlige billeder, der vidner om de mange glade mennesker og gode aktiviteter, der gennem årene har været kendetegnende for vores afdeling, og nogle billeder som vi sætter stor pris på at kunne se på og mindes dejlig stunder.

Vekselpenge, lodder, boner m.m. - ja, her kan vi også regne med dig. Tjenstvillig tilbyder du gerne din assistance. En rigtig god foreningsmand og ildsjæl - det er dig.


 

Brabrand IF - Gymnastik