Brabrand Idrætsforening

Brabrand Idrætsforening er en sammenslutning af idrætsforeninger i Brabrand,  
i daglig tale Brabrand IF, som er en paraplyorganisation, der samler de forskellige afdelinger. 

Brabrand IF - Gymnastik er en af disse afdelinger.Brabrand IF ledes af et repræsentantskab, som vælger et forretningsudvalg til at varetage den daglige administration.
Gymnastikafdelingen har i kraft af sit medlemstal ret til tre deltagere i repræsentantskabet - de tre medlemmer af Team Ledelse.

Klik her for at gå til Brabrand IF's hjemmeside www.brabrand-IF.dk
Brabrand IF - Gymnastik