Kontaktinformation for Team Økonomi og Administration

 

Økonomiansvarlig og Teamleder Team Event Grith Christensen
 
Mobilnr. 25292108
Mail-adresse kasserer@bif-gym.dk
Timeregistrering m.m, Kristoffer Christensen
 
Mobilnr. 93922104
Mail-adresse brabrand.gym@gmail.com

Eva Pedersen
 
Mobilnr.  24825198
Mail-adresse jjep8220@gmail.com
Team Økonomi og Administration

Formål
Styre afdelingens økonomiske forpligtelser i henhold til årsbudget.
Fremlægge Budget- og regnskabsaflægning på Generalforsamlingen.
Håndtere medlemsadministration.
Sikre opmærksomhed på relevante tilskudsformer.


Mål
Indhente budgetforslag fra alle teams pr. 15. november.
Sikre balance mellem forventede udgifter og indtægter i foreslået budget.
Udbetale løn/omkostnings-godtgørelse til vores instruktører i maj og december.

 
Opgaver
 • Betale regninger
 • Opstille budget
 • Lønningsrapporter
 • Regnskab til revisor
 • Løn og Skat
 • Budget til medlemssystemet
 • Kontingent til hovedforeningen
 • Ansøge om børn og unge tilskud fra kommunen
 • Tilskud fra Idrætssamvirke
 • Formuepleje
 • Lokaleleje
 • Medlemssystem
  • Oprettelse af hold, instruktører, bestyrelsesmedlemmer
  • Tilbagebetalinger
  • Holdflytninger
  • Ændring af stamdata på instruktører, Triologi-team-medlemmer og gymnaster
  • Kontingentændringer (ved halvår)
  • Systemadgange til instruktører og Triologi-team-medlemmer
 • ​Beskrive egne aktiviteter
 • Indkalde til Generalforsamling
 • Skrive og udsende referat fra Generalforsamling
 • Kontakt til Engdalskolen
 • Lokalebooking
 • Blomster/gaver ved mærkedage
 • Udarbejde budgetforslag for teamet
Brabrand IF - Gymnastik