Brabrand Idrætsforening

Børneattester


Folketinget vedtog den 16. juni 2005 en lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale, og i  Brabrand Gymnastik er det noget vi tager meget alvorligt!

Loven betyder at alle idrætsforeninger skal indhente en børneattest, før de ansætter trænere, instruktører og holdledere, som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. Loven vedrører alle idrætsforeninger, der er medlem af forbund, amtsforeninger m.v. under DIF, DGI, DDS og DFIF.

Børneattesten indeholder oplysning om en eller flere af følgende typer af straffelovsovertrædelser:
  • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år.
  • Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi.
  • Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.
Der kan kun indhentes oplysninger på trænere, instruktører og holdledere, der giver deres samtykke.
Hvis den pågældende ikke giver sit samtykke, eller den indhentede attest ikke er blank, må han/hun ikke ansættes og virke i foreningen.
 

 
Kalender
Kalender
Følg os på Instagram
Besøg vores side
Brabrand IF - Gymnastik