Brabrand Idrætsforening

JAKA projektet  er sat i bero men vi har andre spændende planer for det fælles anlæg på Engdalsvej


 

Brabrand IF Gymnastik arbejder med et ambitiøst idræts-projekt i den tidligere Jaka konservesfabrik. Projektet ventes at ville koste knap 35 millioner kroner.


BIF-Gymnastik arbejder vi på at indrette nye faciliteter i den tidligere Jaka konservesfabrik på Høiriisgaardsvej i Brabrand.
Processen har været i gang i snart et år og der er afholdt adskillige møder med A. Enggaard, Kommunen, arkitekter og internt i projektgruppen.

Ambitionen er at købe os ind i JAKA bygningen og indrette ca. 1600 m² med bl.a. motorik faciliteter til seniorer.
Senior projektet er en vigtig del for os, da vi har et stort antal 60+ medlemmer som vi gerne vil udvikle sammen med. Vi vil arbejde tæt sammen med DGI´s facilitetsudvikling for at skabe faciliteter der ikke tidligere er set i landet, som kan blive et forbillede i Danmark.  Dette kan også gavne os i processen med at søge fondsmidler.


Desuden skal der også være motorik for børn samt en springhal med udfordringer for både børn, teenager og voksen springere. Vi vil gerne fastholde de unge i springgymnastikken og tiltrække flere voksne, hvilket der ikke er mulighed for i eksisterende gymnastiksal.
Der bliver også en stor sal til f.eks. dans, kampsport, goalball, yoga og rytmik. Kun fantasien sætter begrænsninger for udnyttelse af rummet.
 

Til glæde for lokalområdet

Vi ser projekt som en spændende mulighed ikke kun for gymnastikforeningen, men for hele nærområdet. Private vil kunne leje springsalen til fødselsdage og andre foreninger og skoler kan samles her.
Kan der etablere samarbejde med daginstitutioner, skoler, veteranhjemmet, andre foreninger og private, vil projektet kunne blive en succes.
 

Et samlingssted

Det skal være faciliteter også til samvær og hygge mennesker imellem. Vi har FN’s verdensmål i tankerne når vi arbejder med dette projekt. Projektet ligger fint op af målet med at fremme sundhed og motion.
Derudover vil vi gerne arbejde med at skabe trivsel og mulighed for livslang læring, og kunne tilbyde rammer der kan understøtte mødet mellem generationer samt forebygge ensomhed.

Det er et stort og spændende projekt som forhåbentlig kan blive til virkelighed.
 

Finansiering  

Projektet skal finansieres primært gennem fonde. Derudover skal vi bruge noget af vores egenkapital og have indsamlet midler i lokalområdet.

Der er oprettet en indsamling via DGI, således at alle bidrag op til 16300 kr er fradragsberettiget. Har du lyst til at arbejde med projektet så kontakt os på bif-gym@hotmail.com.
Kan du afset et beløb til projektet kan du donere her.


 
Kalender
Kalender
Følg os på Instagram
Besøg vores side
Brabrand IF - Gymnastik