Kontaktinformation for Team Ledelse

 
Formand Kirsten Lundsgaard
 
Telefonnr. 8626 2490/ 6022 3145
Mail-adresse kirstenlundsgaard@hotmail.dk

Økonomiansvarlig og Teamleder Team Event Grith Christensen
 
Mobilnr. 25292108
Mail-adresse kasserer@bif-gym.dk
Aktivitetsansvarlig Jytte Jacobsen
 
Mobilnr. 22337734
Mail-adresse jytte.jacobsen@skolekom.dk
Suppleant Lene Byrialsen
 
Mobilnr. 30630029
Mail-adresse lenebyrialsen@gmail.com
Team Ledelse

Formål
Tegne afdelingen udadtil og sikre organiseringen indadtil.
Repræsentere afdelingen i Repræsentantskabet.
Oprette og nedlægge teams.
Tage stilling til budget-ændringer i Teams.
Godkende budget-indstilling fra Team Økonomi til Generalforsamlingen.


Mål
At sætte rammer for Triologi, implementere og følge udviklingen.
At vedligeholde afdelingens vision, mission og værdigrundlag.
At anerkende frivilliges indsats for afdelingen.

 

 
Opgaver
 • Repræsentere Brabrand IF - Gymnastik for omverdenen
 • Repræsentere Brabrand IF - Gymnastik i Repræsentantskabet for Brabrand IF
 • Justere rammer for Triologi, implementere og følge udvikling
 • Vedligeholde afdelingens vision, mission og værdigrundlag
 • Sikre informations-flow til/fra teams og til/fra medlemmer
 • Afholde "Nytårskur"
 • Godkende regnskab
 • Vurdere og prioritere økonomiske budget-ansøgninger fra teams
 • Tildele ekstra midler til teams på baggrund af specifikke ansøgninger i løbet af budgetåret  
 • Skrive artikler til BIF-bladet
 • Indkalde til generalforsamling
 • Skrive og udsende referat fra generalforsamling
 • Udarbejde budgetforslag for teamet  
Brabrand IF - Gymnastik