Kontaktinformation for Team Børn og Unge

 

Teamleder Thomas Overgaard Jørgensen
 
Mobilnr. 41 77 07 26
Mail-adresse thomas.overgaard.jorgensen@gmail.com
Kirsten Lundsgaard
 
Mobilnr. 60 22 31 45
Mail-adresse kirstenlundsgaard@hotmail.dk                 

Team Børn og Unge

Formål
Understøtte visionen om at tilbyde aktiviteter til alle aldersgrupper og køn, samt være åben overfor nye strømninger inden for gymnastikken.
Understøtte instruktørerne bedst muligt i deres arbejde, således at de kan give gymnaster og forældre en god oplevelse med gymnastikken.
Vi vil gerne være en attraktiv forening, hvor instruktører henvender sig uopfordret pga. god omtale.

Mål
Tiltrække og fastholde instruktører. Afdække hvad der hos nuværende instruktør-korps, kan få dem til at fortsætte som instruktører og iværksætte relevante tiltag.
Ved rekruttering af nye instruktører skal nødvendig kompetence være til stede, inden instruktøren selv har ansvaret for holdet.
Alle instruktører skal tilbydes relevant uddannelsesaktivitet. 
Afdække ønsker for redskaber hos alle instruktører, vurdere behovet og iværksætte indkøb efter vurdering i henhold til budget.

Indhente børneattester ved sæsonstart.

 
Opgaver
 • Kontakt til mulige nye instruktører
 • Instruktørsupport ved sæson-start
 • Løbende kontakt med instruktører herunder
  • instruktørmøder
  • optag fra evt. venteliste
  • afslutning af sæson for instruktører
 • Kontakt til børnegymnasters forældre
 • Ajourføring af DGI-foreningsservice med instruktørinformationer
 • Sæsonplanlægning
  • få puslespillet med instruktørers ønsker til holdtyper og træningstider til at gå op med mulige træningstider samt visionen om at tilbyde hold til både piger og drenge i alle aldersgrupper
  • Input til hjemmesiden herunder hold- og instruktør-beskrivelser
  • Input til sæsonfolder
  • Ajourføring af medlemssystemet vedr. hold- og instruktør-informationer
 • Ved afsked med instruktør sikres aflevering af nøgler
 • Ved manglende tilslutning af gymnaster vurderes holdlukning
 • Indkøbe og vedligeholde redskaber der bruges af børnehold. Husk ogå opdatering af redskabsoversigt (materialeliste) i Medlemssystemet.
 • Opfordre og tilmelde instruktører for børnehold til kurser
 • Udarbejde budgetforslag for teamet
 • Indhente børneattester
 • Kontrakter for børn og unge instruktører
 • Lønrapport-skema for børn og unge instruktører
 • Blomster/gaver ved mærkedage for instruktører for børn og ungehold
Brabrand IF - Gymnastik